Disclaimer

Juridische informatie over het gebruik van de website

JURIDISCHE INFORMATIE

RijschoolGreenDrive.nl, hierna te noemen Rijschool GreenDrive, verleent u hierbij toegang tot RijschoolGreenDrive.nl en nodigt u uit het aangebodene af te nemen. RijschoolGreenDrive.nl behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

BEPERKTE AANSPRAAKELIJKHEID. RijschoolGreenDrive.nl spant zich in om de inhoud van RijschoolGreenDrive.nl zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is. In het bijzonder zijn alle prijzen op RijschoolGreenDrive.nl onder voorbehoud van type- en programmeerfouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Geen overeenkomst komt tot stand op basis van dergelijke fouten.

AUTEURSRECHTEN. Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij RijschoolGreenDrive.nl. Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van RijschoolGreenDrive.nl, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

Overig. Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of indirecte schade die ontstaat uit het gebruik van de site of van de op of via de site ter beschikking gestelde informatie.

Back to top